Oбщи условия

Oбщи условия


Allfinance е запазена марка на АллФинанс ЕООД като всички изображения, картинки, текстове, бази данни и друга информация, които се намират на интернет страницата www.allfinance.bg , са собственост на АллФинанс ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

АллФинанс ЕООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, която възпроизвежда от потребители в сайта. АллФинанс ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един коментар генериран от потребител.

Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт, при условие, че това не причинява вреди за АллФинанс ЕООД .

Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.