Вдишваме отрова от чистачките на автомобилите

Дата: 19.01.2010 г.


Близо половината от течностите за чистачки, които се предлагат на нашия пазар, са със съдържание на метилов алкохол. При някои от тях количеството на т.нар. метанол е доста високо, потвърди изследване, поръчано от в. "24 часа".

В него са включени 12 от най-масовите продукти на пазара, а пробите са били взети по случаен признак от представител на "Булгарконтрола" в присъствието на нотариус. Изследването е направено в единствената лицензирана лаборатория у нас според всички изисквания за анонимност на пробите.

Резултатите показват, че метиловият алкохол продължава да се използва масово, особено при по-евтините течности за чистачки. Някои от продуктите съдържат над 40 процента метанол, което е твърде много.

У нас обаче използването на силно токсичното съединение не е забранено. Върху него не се плаща акциз и това го прави толкова предпочитано сред производителите.

Препоръчително е при битовите продукти, каквато е и течността за чистачки, да се ползва етилов алкохол, но това се спазва сравнително рядко.

В доста случая по-безвредният етилов алкохол се заменя с метилов, който може да причини и фатални случаи.

Според наредбата за етикетиране на детергенти е достатъчно токсичните и отровни вещества да бъдат описани на етикета, да има предписание за използване и контакт да връзка с производителя.

Метанолът, който е взел десетки жертви през последните години, дори не е сред веществата, чието използване трябва да бъде разрешено с допълнителна наредба.

Същевременно изследване на БАЛ - Варна, предоставено на в. "24 часа" от директора на клиниката по токсикология към "Пирогов" Анета Хубенова, също доказва масовото използване на метанол за битови нужди.

Авторите на продължилото 8 години изследване със 150 пациенти от Варна и региона апелират към институциите да бъде въведен текущ контрол на продуктите.

Те дори предлагат на Комисията по търговия и защита на потребителите да бъдат възстановени контролните функции на изпитателните лаборатории към Изпълнителна агенция за сертифициране и изпитване.

У нас прекалено много се разчита на личната отговорност на потребителя.

Предполага се, че всеки клиент ще прочете внимателно информацията на етикета и ще направи всичко възможно да се предпази от нежеланите последици. А в определени случаи те могат да бъдат много тежки.

Единият от етикетите на продуктите в изследването на в. "24 часа" показва направо стряскаща информация - "Токсичен, опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, контакт с кожата и при поглъщане".

Течността за чистачки е един от най-разпространените продукти на пазара. Всеки притежател на автомобил я използва, защото без нея просто няма да може да се движи спокойно по пътя. В това се крие и рискът от силноотровните съставки, които постигат основната цел - предпазване от замръзване.

Всеки водач би трябвало да знае, че при всяко включване на пръскалките за предното стъкло в купето се усеща аромата на течността за чистачки.

Практически изпаренията влизат през радиаторната система и ние ги вдишваме в тясното и затворено пространство. Да не говорим, че докато си ходите по тротоара, някой може да ви напръска неволно със своята течност за чистачки.

Много често пръскалките се разместват и могат да прехвърлят колата и да уцелят предното стъкло на движещия се отзад автомобил. Водачът в него пък получава едно безплатно почистване на прозореца и затова едва ли би трябвало да предявява претенции относно качеството на сместа.

Тези съвсем обичайни ситуации обаче най-вероятно не са взети предвид при съставянето на наредбите. Може би защото досега жертви на метанола са ставали основно хора, търсещи евтина алтернатива на алкохолните напитки.