ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 6

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

АНМАРТ ФОРЕКС

Фирмата представлява в България една от най-големите американски клирингови компании за електронна търговия с валута - Capital Market Services LLC, разположена в световния финансов център - Манхатан, Ню Йорк.
Политиката на Аnmart Forex е насочена към подпомагане на клиентите по пътя на изграждането им като трайно печеливши търговци и мениджъри на финасовите пазари. Разработихме и предлагаме пълен комплекс от услуги за реална и ефективна работа на международни пазари и управлението на финансовия риск.
Обучаваме високо квалифицирани специалисти, които използуват най-съвременни методи за анализ на финансови инструменти и управление на средства, изграждат самостоятелен и ефективен търговски стил, които им позволява да се приобщят към световния финансов елит и да постигнат висока материална и интелектуална реализация.
Приоритетни насоки на развитие са:
Сертифицирано модулно обучение с практическа насоченост.
Целта на центъра е обучение в съвременни методи за пазарен анализ и разработване на високоефективни краткосрочни и инвестиционни стратегии. Съдържанието и метода на обучение са привлекателни за много млади хора защото:
1. подготвя специалисти за участие на най-големия и динамичен световен пазар - Forex (дневен оборот около 2,5 трилиона щатски долари);
2. работи с най-съвременна комуникационна техника;
3. обучаемите имат възможност за разработване на собствени стратегии и софтуерни решения и програми;
4. необходим е малък инвестиционен капитал за желаещите да започнат индивидуален бизнес;
5. има възможност за изграждане на индивидуално работно място и работно време;
6. развива съвременно пазарно мислене и създава контакти с изявени специалисти от световен мащаб.
Аналитичен сервиз. Технически и фундаментелен анализ на международните валутни пазари, с акцент текущо прогнозиране движението на главните валути. Стратегически сигнали за валутна търговия, публикувани и актуализирани във фирмения сайт.
Валутна търговия на международния пазар. Валутна търговия на маржин основа чрез Интернет на международния валутен пазар при най-благоприятни търговски условия. Ние революционизирахме търговията на валутния пазар, обезпечавайки инвеститорите с висококачествен пряк достъп до световния пазар. Търговската платформа осигурява едновремемно изпълнение на ордери и отчитане на счетоводния резултат, контрол и съхранение на информацията и пазарна информация. Ежедневно изследване на пазара и индивидуално разработваеми търговски стратегии - крайната цел на тези иновационни процеси е развитие на дълготрайни и ефективни отношения с нашите клиенти и партньори.
Корпоративно управление на риска от валутна търговия.
1. валутно прогнозиране;
2. стратегии за управление на риска при валутна търговия;
3. инструментиране и хеджиране на стратегии за управлиние на риска и корпориране с банкови институции за изпълнение.
Основната ни цел е да предоставим на всеки търговец и на ръководствата на компаниите, програми за обучение за ефективна търговска дейност и най-добрите условия за тяхната реализация.
Вярваме в бъдещето ни ползотворно сътрудничество и ще се радваме на срещи с вас.

Контакти:
Web www.anmart-forex.com
Email: info@anmart-forex.com
Тел: (+359) 2/ 963 4269, 963 4192
Адрес: гр. София, ул. "Милин камък"  40

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: