ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 3

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

TRADER.BG

Trader.bg е услуга на Финансова Къща Евър АД, която се регулира от Българска Народна Банка и Комисията по Финансов Надзор. Нашата цел е да предложим най-добрите условия, технологии и качество на обслужване в областта на електронната търговия с чуждестранни финансови инструменти в България.
•    Една от първите финансови къщи в България - учредена през 1992 г.
•    Един от първите лицензирани инвестиционни посредници - лиценз от 1996 г.
•    Член на Българска Фондова Борса АД – 1997 г.
•    Инвестиционен посредник на 1998 г. - награда от БФБ АД за реализиран най-висок оборот и брой сключени сделки.
•    Член на Централен Депозитар АД.
•    Учредител на Асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници.
•    Учредител на най-големия фонд в България - Приватизационен Фонд Доверие.
•    Регистрационен агент към Централен Депозитар АД.
•    Регулиран от БНБ и Комисията за Финансов Надзор.
•    Размер на капитала на ФК Евър АД - 1 050 000 лв.
•    Брой клиенти към момента – над 180 000

Контакти:
Web www.trader.bg
Email: info@trader.bg 
Тел: (+359) 02/ 971 57 21
Адрес: София 1113, ул. Коста Лулчев 10Б

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: