ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 11

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ДЕЛТАСТОК

Инвестиционният посредник "Делтасток" АД е основан и функционира на финансовия пазар в България от 1998 г. Дружеството има пълен лиценз, издаден от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната и чужбина и лиценз от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в брой и по безкасов начин.

"Делтасток" АД е член на Българската фондова борса – София и Централен депозитар от учредяването си.

"Делтасток" АД е пионер и лидер в онлайн търговията с валута, договори за разлики и акции на българския пазар, като разработва и непрекъснато усъвършенства собствени платформи за електронна търговия. Дружеството първо предложи този вид услуги на индивидуалния инвеститор в България през 2000 г. Екипът от ИТ специалисти на компанията успява да интегрира редица нововъведения и да усъвършенства платформите до настоящото им ниво на съвременни продукти, успешно конкуриращи се с платформите на световните лидери в сектора.

"Делтасток" АД предлага широка гама професионални инвестиционни продукти и услуги на своите клиенти, като им предоставя собствено разработени платформи за търговия с валута, акции, индекси, договори за разлики, благородни метали и фючърси на суров петрол. Пазарите, на които компанията оперира, са БФБ-София, Букурещката фондова борса (BVB), основните фондови борси в Европа и САЩ, международния валутен пазар и борсите на фючърси. Предметът на дейност на дружеството обхваща също брокерски услуги в страната и чужбина, доверително управление на индивидуални инвестиционни портфейли, търговия за собствена сметка.
Компанията предлага две платформи за търговия:
Delta Trading -Платформа за онлайн търговия с форекс, благородни метали, ДЗР върху чуждестранни акции, индекси и петролни фючърси
Delta Broker- Платформа за онлайн търговия на Българска Фондова Борса в реално време
Контакти:
Web www.deltastock.com
Email: office@deltastock.bg
Тел: 811 50 50; 811 50 55, GSM: 0897 818 030; 0889 919 669
Адрес: гр. София бул. "Стефан Стамболов" 6

 

 

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

posted from: Илиян В

делтата са най-добрите беееее, анализите ми харесват и помагат понякога и платформата им е добра е поне за мен


ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: