ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 22

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ТБ Запад-Изток

   

НЛБ Банка Запад–Изток АД е новоучредена банка на българския пазар. Банката започва да извършва банкови операции през ноември 2003 година след близо година и половина техническа, правна и бизнес подготовка.

Акционерите на банката са от Словения. Най-развитата държава сред присъединилите се държави към Европейския съюз през май 2004 г. Силата на словенската икономика, чиито най-типични представители са нашите акционери, позволява на банката уверено и оптимистично начало.

Акционери (учредители) на банката са:

    * Групата NLB следва мисията да бъде най-голямата Международна Финансова Група в Словения. Нейния дял от банковия пазар надвишава 40% и е най-силната Финансова Група в Словения. Присъства на 16 пазара и ролята й в страните от Централна и Югоизточна Европа също расте. Желанията и изискванията на клиентите стоят на първо място в Групата на NLB. Заедно, Групата NLB създава възможности и приема предизвикателства в Централна и Югоизточна Европа.

    * Фактор Банка ДД, Любляна, бе основана като първата частна Банка в Словения през 1993. Банката е с активи от 250 милиона ЕUR, обслужва предимно корпоративни клиенти и е известна с предлагането на много гъвкави, самостоятелно разработени банкови продукти. НЛБ Банка Запад–Изток АД по своят замисъл е копие на Фактор банка на българския пазар.

Мисията на НЛБ Банка Запад–Изток АД е да продължи дейността на своите акционери на българския пазар. Тя трябва да е силна, стабилна, международно ориентирана финансова институция предлагаща най-съвременни банкови продукти предимно на корпоративни клиенти.

Задачата на НЛБ Банка Запад–Изток АД не е лека в условията на силно конкурентен банков сектор в Република България, но ние вярваме, че тя може да предложи нови специфични банкови услуги главно поради:

    * Силно развитата клонова мрежа на Нова Люблянска Банка и Фактор Банка в страните от бившата Югославия, която включва банки в Македония, Сърбия и Черна гора, Р. Хърватска, Босна и Херцеговина, Косово. Като се има предвид традиционнно добре развитите икономически връзки между България и тези страни, ние вярваме, че Банка "Запад–Изток" АД може да съдейства за задълбочаване на тези връзки в много аспекти.

    * Доброто познаване на международните бизнес отношения. Управителният и Надзорният съвет на банката са интернационални и се състоят от високо квалифицирани банкови експерти, които добре познават не само традиционните европейски и балкански пазари, но и необятния пазар на Средния изток.

Професионалистите, които учредиха НЛБ Банка Запад–Изток АД са преди всичко Банкери, за нас доверието и конфиденциалността са двата основни стълба на добрата банка. Ето защо ние сме оптимисти за бъдещето на нашата банка.

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: