ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 2

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО –БЪДЕЩЕ АД

С решение на Комисията за финансов надзор № 283-ПОД/30.07.2003г. на "ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"АД е издадена ЛИЦЕНЗИЯ № 01-ПОД/12.8.2003г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. С Решение № 4/27.4.2007г. на СГС- Ф.О.по фирмено дело № 8910/2003г. е вписано новото наименование на дружеството "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ"АД.

С Решение №4/27.4.2007г. на СГС-Ф.О.по фирмено дело № 8910/2003г. е вписано новото наименование на дружеството "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ"АД.
С Решение №2 от 05.06.2007г. на СГС-Ф.О. по фирмено дело № 12568/2003г.е вписано новото наименование на ДПФ, управляван от дружеството - "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".
С Решение №2 от 05.06.2007г. на СГС-Ф.О. по фирмено дело № 12563/2003г. е вписано новото наименование на ППФ, управляван от дружеството - "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИOНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".
С Решение №2 от 19.06.2007г. на СГС-Ф.О. по фирмено дело № 11576/2003г. е вписано новото наименование на УПФ, управляван от дружеството -"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

Контакти:
Web: www.pod-budeshte.bg
Email: office@pod-budeshte.bg
Тел.: 02/ 981 90 64
Факс: 02/ 981 90 65
Адрес: София 1000, ул."Христо Белчев" 3

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: