ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 7

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПОК "Съгласие" АД

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. До 1999 г. Компанията работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. За периода 1998г. – 1999г. ПОК“Съгласие”АД активно участва в разглеждането на проекта за специален закон за доброволно пенсионно осигуряване.Пенсионин фондове:

Професионален пенсионен фонд "Съгласие"
Универсален пенсионен фонд "Съгласие"
Доброволен пенсионен фонд "Съгласие"

 

Контакти:
Web: www.saglasie.bg
Email: headoffice@saglasie.bg
Тел.: 02/ 816 45 65
Факс: 02/ 816 45 66
Адрес: София, ул."Ф. Ж. Кюри" 20

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: