ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 5

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Болкан Капитал Мениджмънт

УД "Болкан Капитал Мениджмънт" АД (БКМ) е създадено и лицензирано от Комисията за финансов надзор в началото на 2006 г.

Видове договорни фондове:

Договорен фонд "Европа"
Договорен фонд "Консервативно-спестовен"

Контакти:
Web: www.bacm.bg
Email: office@bacm.bg
Тел.: 02/ 988 63 40, 852 72 12
Факс: 02/ 937 98 77
Адрес: София, бул."Витоша" 39, ет. 1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: