ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 21

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

БенчМарк Асет Мениджмънт

БенчМарк Асет Мениджмънт е управляващо дружество, което управлява дейността на пет взаимни фонда:

БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации
БенчМарк Фонд-2 Акции
БенчМарк Фонд-3 Сектор недвижими имоти
БенчМарк Фонд-4 Енергетика
БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
БенчМарк Фонд Имоти

Контакти:
Web: www.benchmark.bg
Email: office@benchmark.bg
Тел.: 02/ 962 54 81, 962 54 05, 962 53 96
Факс: 02/ 962 53 88
Адрес: София 1407, бул."Черни връх" 32А

НОВИНИ

БенчМарк Фонд-5 с над 500 хил. лв. активи

Активите на БенчМарк Фонд-5 Централна и Източна Европа надхвърлиха 500 хил. лв., съобщават от БенчМарк Асет Мениджмънт с изпълнителен директор Петко Вълков. По тази причина фондът започва обратно изкупуване на своите дялове. Той ...


БенчМарк Асет мениджмънт управлява шест договорни фонда с различна насоченост

През тази година фондовете, за които се . грижи „БенчМарк Асет мениджмънт" станаха шест. От началото на годината от управляващото дружество са създали три нови фонда, които дават различна перспектива за инвестиране на техните ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: