ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 18

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Капман Асет Мениджмънт

Капман Асет Мениджмънт” АД е учредено през 2003 г. и представлява дружество лицензирано от Комисия за финансов надзор за дейност по управление на активи на институционални инвеститори, като пенсионни фондове, застрахователни дружества, инвестиционни фондове и др. Към момента дружеството управлява активите на две колективни инвестиционни схеми – инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД и договорен фонд “Капман Макс”. 

 

За дейността си през 2007 г. ‘Капман Асет Мениджмънт” АД бе удостоено с престижната награда “Управляващо дружество на годината”. ИД “Капман Капитал” АД от своя страна, в лицето на изпълнителния директор - г-жа Сибила Грозданова бе наградено за успехите си като “Балансиран фонд на годината”.
“Получените призове са признание за професионализма и качествата на екипа, с който имам удоволствието да работя”, сподели по повод юбилея Николай Ялъмов, председател на борда на директорите на финансова група “Капман”. “Използвам случая да се обърна към тях и да им благодаря, че положихме началото заедно. Мисията ни е да продължим да отговаряме на нуждите на клиентите си, независимо от моментните състояния на падзара. Вярвам, че нашата отдаденост, професионализъм и все по-голям опит в управлението на средства ще бъдат оценени по достойнство от клиентите ни”.

 

Към момента активите на “Капман Взаимни Фондове” възлизат на 50 млн.лева.
“Капман Капитал” АД е първият взаимен фонд, управляван от “Капман”, който стартира дейността си на 28 септември 2004 г. Фондът е с балансиран инвестиционен профил, а реализираната от него доходност считано от началото на публичното предлагане възлиза на +34.14%. През януари 2006 г. “Капман Асет Мениджмънт” АД предложи на инвеститорите и фонд с фокус в акции – договорен фонд “Капман Макс”, чиято доходност от старта е в размер на +49.99%.
За последните няколко години фондовете на “Капман” са лидери по доходност сред сродните им по риск колективни инвестиционни схеми.

Контакти:
Web: www.capman.bg
Email: mail@capmanbg.com
Тел.: 02/ 810 60

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: