ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 19

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЦКБ Асетс Мениджмънт

УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е учредено на 22.11.2006г. и притежава лиценз за управляващо дружество №24-УД от 18.01.2007г. на Комисията за финансов надзор. Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда.

Видове договорни фондове:

ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант

Контакти:
Web: www.ccbam.bg

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: