ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 11

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ДСК Управление на активи

Управляващо Дружество “ДСК Управление на активи” АД е учредено на 22.12.2004 г. и притежава разрешение да извършва дейност като управляващо дружество, издадено с Решение на КФН № 862-УД от 15.12.2004 г. От 17.08.2005г. “ДСК Управление на активи“ АД притежава нов лиценз за управляващо дружество № 3-УД/19.09.2005 г., съобразен с промените в ЗППЦК (ДВ, бр. 39 от 2005г.), издаден с Решение на КФН № 523-УД.

Видове договорни фондове:

Договорен Фонд “ДСК Стандарт” - Разрешение № 3-ДФ/19.09.2005 г. издадено на база на Решение 525-ДФ/17.08.2005 г. на Комисията за Финансов Надзор.
Договорен Фонд “ДСК Баланс” - Разрешение № 5-ДФ/06.10.2005 г. издадено на база на Решение 621-ДФ/05.10.2005 г. на Комисията за Финансов Надзор.
Договорен Фонд “ДСК Растеж” - Разрешение № 14-ДФ/08.12.2005 г. издадено на база на Решение 750-ДФ/07.12.2005 г. на КФН.
Договорен фонд "ДСК Имоти" - разрешение за организиране и управление № 58–ДФ от 07.02.2008 г. от КФН.

Контакти:
Web: www.dskam.bg
Email: galina.dimitrova@dskam.bg
Тел.: 02/ 930 10 00
Факс: 02/ 930 10 31
Адрес: София 1000, бул."Княз Дондуков" 19

 

НОВИНИ

ДСК Евро Актив новият фонд на ДСК Управление на активи

КФН Издаде разрешение на УД „ДСК Управление на активи” АД, да организира и управлява договорен фонд „ДСК Евро Актив”. Договорният фонд е с нискорисков профил, като преимуществено инвестира в ценни книжа и инструменти ...


Активите на взаимните фондове на ДСК надхвърлят 76.5 млн. лв.

Активите на четирите фонда, за които се грижи УД "ДСК Управление на активи", надхвърлят 76.5 млн. лв. Това показва справка в сайта на Българската асоциация на управляващите дружества. Най-много средства са вложени във високорисковия "ДСК ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: