ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 20

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Елана Фонд Мениджмънт

УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 г., който понастоящем управлява 7 взаимни фонда и индивидуални портфейли и обслужва близо 4200 корпоративни и индивидуални инвеститори.

Видове договорни фондове:

ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар
ЕЛАНА Еврофонд
ЕЛАНА Долар фонд
ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд
ЕЛАНА Балансиран Долар Фонд
Фонд Защитен капитал
ЕЛАНА Високодоходен фонд

Контакти:
Web: www.elana.net
Email: info@elana.net
Тел.: 02/ 810 00 00, 810 00 70, 810 00 60
Факс: 02/ 810 00 99
Адрес: София 1404, бул."България" 49

 

НОВИНИ

"Елана Фонд Паричен Пазар" постигна най-висока доходност за 2008 год

"Елана Фонд Паричен Пазар" (ЕФПП) завърши 2008 г. като фонда с най-високата постигната доходност на пазара на взаимни фондове за годината, като регистрира 7.87% доходност от януари до декември. Нетните активи на фонда са близо 16 млн лв (15 690 238 ...


ЕЛАНА Долар Фонд вече обявява данни за доходност

ЕЛАНА Долар Фонд, нискорисковият фонд в щатски долари на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, навърши 6 месеца от началото на публичното предлагане и започна да обявява доходност. Фондът постигна 0.80% доходност от началото си на 1 февруари до края на ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: