ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 12

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Инвест Фонд Мениджмънт

УД "Инвест Фонд Мениджмънт" АД има Лиценз за  извършване на дейност като управляващо дружество издаден от  КФН с решение № 290 - УД от 14.02.2007 година.

Видове договорни фондове:

Инвест Класик
Инвест Актив

Контакти:
Web: www.ifm.bg
Email: office@ifm.bg
Тел.: 02/ 401 36 54
Факс: 02/ 818 61 99
Адрес: София 1404, бул."България" 83А

НОВИНИ

УД Инвест Фонд Мениджмънт АД временно спира приемането на поръчки

УД Инвест Фонд Мениджмънт АД временно спира приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове на управляваните от Дружеството Договорни фондове за периода 24.12.2008 год.-06.01.2009 год. /включително/. Тази дейност се ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: