ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 4

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Карол Капитал Мениджмънт

Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество с решение No328 – УД/21-08-2003, впоследствие прелицензирано с лиценз No11 – УД/16.02.2006г с предмет на дейност - управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа. Карол Капитал Мениджмънт структурира порфейли от ценни книжа съобразно инвестиционните цели на своите клиенти като взема решения за покупко-продажба на финансови инструменти и други активи.

Видове договорни фондове:

Адванс Инвест
Адванс Източна Европа
Адванс Терафонд
Адванс Екуити Холдинг

 

Контакти:
Web: www.karoll.net
Email: kcm@karoll.net
Тел.: 02/ 987 24 57

Централен офис на Карол:
Адрес: София 1303, бул."Христо Ботев" 57
Тел.: 02/ 980 04 86
Email: office@karoll.net

НОВИНИ

„Адванс IPO фонд" реализира положителна доходност

Последната годината се оказа трудна не само за БФБ - София, а и за взаимните фондове, които оперират на нея. След кризата в унисон с общата борсова тенденция те започнаха да бележат отрицателна доходност.За разлика от повечето договорни ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: