ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 23

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

КД Инвестмънтс

КД Инвестмънтс ЕАД е основано и регистрирано като ЕАД в съответствие с Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицензирано от Комисия за Финансов Надзор с Решение № 396-УД от 24.09.2003г.и регистрирано в СГС по фирмено дело № 10921/2003г.

Видове договорни фондове:

КД Пеликан
КД Акции България
КД Облигации България

Контакти:
Web: www.kd-group.bg
Email: info@kd-group.bg
Тел.: 02/ 810 26 51
Факс: 02/ 981 21 65
Адрес: София 1142, бул."Фритьоф Нансен" 9

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: