ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 22

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Райфайзен Асет Мениджмънт (България)

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) организира, управлява и предлага 5 Договорни фонда, с което се цели оптимална възможност за избор от инвеститорите. Петте български фонда са с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус. Наред с това, управляващото дружество е първото на българския пазар, което предлага едновременно комбинация от чуждестранни и местни фондове. По този начин потенциалните клиенти могат да инвестират, както в български активи, така и в най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб.

Видове договорни фондове:

Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд

Контакти:
Web: www.ram.bg
Email: ram.info@ram.raiffaisen.bg
Тел.: 02/ 91 985 626, 91 985 458, 91 985 467. 91 985 638
Факс: 02/ 943 33 65
Адрес: София 1504, ул. Гогол 18-20

 

НОВИНИ

Райфайзен Асет Мениджмънт намалява минималната сума за инвестиция

Управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт" намалява минималната сума за инвестиция в договорните си фондове, съобщиха от компанията. Сумата се намалява от 500 на 30 лв. и от 500 на 30 щатски долара за "Райфайзен (България) Балансиран ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: