ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 6

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Сентинел Асет Мениджмънт

В началото на 2005г., ЕВРО-ФИНАНС АД съвместно с г-н Валентин Карабашев учредиха управляващо дружество УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД. Управляващото дружество има за цел да предложи на инвеститорите атрактивни инвестиционни продукти, с различен инвестиционен и рисков профил, чрез организиране и управление на договорни фондове.

Видове договорни фондове:

Сентинел - Принсипал
Сентинел - Рапид

Контакти:

Web: www.sentinel-am.bg
Email: udsentinel@mbox.contact.bg
Тел.: 02/ 980 14 26
Факс: 02/ 980 14 26
Адрес: София 1000, бул."Витоша" 56, ет.2, ап.3

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: