ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 8

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Синергон Асет Мениджмънт

Синергон Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество, специализирано в управлението на активи. Притежава
лиценз № 20-УД / 26.07.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор.
Дружеството е част от „Синергон Холдинг” АД, който притежава 90% от капитала му.
От февруари 2007 г. УД „Синергон Асет Мениджмънт” АД започна управление на два нови договорни фонда - „Синергон Профит” и „Синергон Престиж”.

Видове договорни фондове:

Договорен фонд "Синергон Профит"
Договорен фонд "Синергон Престиж"

Контакти:
Web: www.synergon-asset.com
Email: synergon.asset@ibn.bg
Тел.: 02/ 980 50 58
Факс: 02/ 980 50 58
Адрес: София 1303, бул."Тодор Александров" 73, ет.1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: