ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 25

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Сомони Асет Мениджмънт

"Сомони Ацет Мениджмънт" АД е лицензирано от Комисия по финансов надзор управляващо дружество и предоставя следните услуги: Управление на колективни инвестиционни схеми, Управление на индивидуални портфейли, Администриране на дялове и акции, Инвестиционни консултации.

Видове договорни фондове:

Договорен фонд "Сомони Евростабилност"
Договорен фонд "Сомони Стратегия"
Договорен фонд "Сомони Прогрес"

Контакти:
Web: www.somoniam.com
Email: somoniam@somoniam.com
Тел.: 02/ 951 65 83, 951 65 79
Адрес: София 1463, бул."Христо Ботев" 2, ет.1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: