ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 14

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Стандарт Асет Мениджмънт

Дружеството е учредено през 2005 година като иновативно управляващо дружество, строго ориентирано към инвеститорите. Предлага инвестиционни продукти чрез уникален подход, който осигурява максимална полза на инвеститорите, при поемане на адекватно ниво на риск.Целта ни е да предлагаме широка гама иновативни инвестиционни продукти, които генерират доходност при приемливо ниво на риск. Постигането й се гарантира от нашия значителен практически и изследователски опит в областта на инвестиционния мениджмънт, капиталовите пазари и управлението на риска.

Видове договорни фондове:

Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд
Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд
Стандарт Инвестмънт Международен фонд

Контакти:
Web: www.standartinvestment.bg
Email: office@standardinvestment.bg
Тел.: 02/ 815 98 40
Факс: 02/ 815 98 41
Адрес: София 1463, р-н Триадица, "Бизнес център България" , бул. "Витоша"  146, ет.1

 

 

НОВИНИ

УД Стандарт Асет Мениджмънт АД временно спира емитирането и обратново изкупуване на дялове

УД Стандарт Асет Мениджмънт АД информира своите акционери и заинтересовани лица, че временно се спира емитирането и обратно изкупуване на дялове на управляваните от Дружеството Договорни фондове за периода между 23.12.2008 год.-05.01.2009 ...


КФН разреши на Уд Стандарт Асет Мениджмънт да управлява „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”

На свое заседание от днес КФН издаде разрешение на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД,  за организиране и управление на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”. Фондът  е с ниско рисков профил и ще ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: