ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 14

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Статус Капитал

Инвестиционен посредник Статус Инвест АД е създаден през 1998 г. и притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор да извършва сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка на територията на страната и в чужбина, включително поемане на емисии ценни книжа. Утвърден е и като регистрационен агент и има лиценз от БНБ за извършване на сделки с чуждестранна валута.Статус Инвест от създаването си досега е активен и коректен участник на пазара на корпоративни и държавни ценни книжа в страната, с основен акцент върху търговията с финансови инструменти.

Управляващо дружество Статус Капитал АД е създадено през 2006 г. и притежава лиценз от Комисията за финансов надзор за управление на дейността на инвестиционни дружества и договорни фондове, както и управление на портфейли на пенсионни, застрахователни фондове и индивидуални инвеститори. 

Видове договорни фондове:

Договорен фонд "Статус Нови Акции"

 

Контакти:
Web: www.status-invest.com
Email: contact@status-invest.com
Тел.: 02/ 946 17 40, 946 17 41
Факс: 02/ 946 15 73
Адрес: София 1124, бул. "Цариградско шосе" 9, ет.4

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: