ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 13

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е лидер на банковия пазар по размер на нетна печалба и собствен капитал. От 2001 година насам УниКредит Булбанк активно навлиза в сектора на индивидуалното и семейното банкиране. Банката непрекъснато разширява своите позиции на кредитния пазар в страната като запазва високото качество на активите си.

УниКредит Булбанк е създадена през 1964 година като Българска външнотърговска банка, 100% собственост на държавата и основен капитал 40 милиона лева. Предмет на дейност на Банката са международните търговски разплащания и финанси на държавата. През 1994 година Общото събрание на акционерите променя името от Българска външнотърговска банка на Булбанк. Интересен факт е, че още от създаването си, БВБ е известна сред чуждестранните си партньори като Булбанк заради своя телеграфен и телекс-адрес.

Приватизацията на УниКредит Булбанк приключва на 2 октомври 2000 година с прехвърляне на акциите на Банката към UniCredito Italiano SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 93% и 5% от основния капитал. Веднага след приватизацията на УниКредит Булбанк започва и процесът на промяна на организационната структура и бизнес-модела на Банката, ориентиран към клиентите, повишаване качеството на обслужване и въвеждане на нови продукти.

НОВИНИ

До 12% лихва получават клиентите на УниКредит Булбанк

    До 12% лихва получават клиентите на УниКредит Булбанк, които открият депозит "Растяща лихва". Депозитът има четири тримесечни лихвени периода, като за левовете лихвата стартира от 7% и достига 12%. Годишна лихва от 7,5% в лева и 5,5% в ...


УникредитБулбанк пуска доларов депозит с до 5% лихва

Уникредит Булбанк дава до 5% годишна лихва по 12-месечния си доларов депозит „Интеграл", съобщиха от банката. През първите три месеца от едногодишния период лихвата е 5% на годишна база. През следващите девет месеца е до 5% годишно и ...


УниКредит Булбанк с награда

  Финансовото издание emeafinance определи УниКредит Булбанк за най-добра международна банка в България. Трезорът е лидер в годишната класация на финансовите институции в страните от региона на Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА). ...


1  2  3  4  5 NextLast

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: