ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 17

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Ти Би Ай Асет Мениджмънт

Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт е компания, предлагаща инвестиционни продукти и услуги за местни и международни индивидуални и институционални клиенти. Компанията е най-голямото управляващо дружество в България, специализирано в управлението на активи и притежава лиценз по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с разрешение № 135-УД/21.08.2002г. Ти Би Ай Асет Мениджмънт успешно управлява и консултира управлението на инвестиции на стойност над 924 млн. лева (1.08.2008г.).

Видове договорни фондове:

Ти Би Ай Съкровище
Ти Би Ай Евробонд
Ти Би Ай Комфорт
Ти Би Ай Хармония
Ти Би Ай Динамик

Контакти:
Web: www.tbiam.bg
Email: office@tbiam.bg
Тел.: 02/ 935 06 33, 935 06 31,935 06 11
Факс: 02/ 935 06 17
Адрес: София 1000, ул."Света София" 7, ет.6

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: