ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 1

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Логос АД

ФК Логос-ТМ АД е специализирана финансово - консултантска компания извършваща дейност на българския финансов пазар от 1993 година.Лицензирана като небанкова финансова институция с реш. No 293/14.10.1993г. по тогава действащия Закон за банките и кредитното дело, пререгистрирана с рег. No 049/31.03.2000г. от БНБ за извършване на сделки в чуждестранна валута по базкасов начин и в наличност.
•    24 часова търговия с валута срещу предоставена гаранционна сума през Интернет и по телефона
•    сделки с чуждестранни средства за плащане в кеш и по сметка
•    опционни, суапови и форуърдни сделки с валута и други финансови инструменти
•    валутни преводи
•    WESTERN UNION
•    хеджиране на търговски сделки
•    пазарни анализи

 

Контакти:
Web www.fbclogos.com
Email: office@fbclogos.com
Тел:  (02) 852-48-68, 852-72-12
Адрес: 1463 София, бул. Витоша 94

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: