ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 2

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

УД Астра Асет Мениджмънт

УД Астра Асет Мениджмънт e акционернo дружествo, учреденo на 15 април 2008 г. от шест юридически и три физически лица, обединени от познанията и интересите си в областта на капиталовите пазари и корпоративните финанси. Заедно с ИП Астра Инвестмънт се предлагат взаимно допълващи се инвестиционни продукти и консултации, покриващи многообразна гама от видове услуги за различен тип клиенти – търговия с финансови инструменти, доверително управление на индивидуални портфейли, инвестиции и управление на колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), инвестиционно банкиране и инвестиционни консултации.

Философия на двете дружества е постигането на ефективни, гъвкави и съобразени с целите на клиента инвестиционни и финансови решения, изпълнени с прецизността и отговорността на добрия професионалист. Откритата комуникация, прозрачност и лоялност към контрагенти и партньори са водещи принципи в изграждания от нас бизнес - предпоставка за постигането на дълготрайни взаимоотношения и успешни резултати.

Екипът на УД Астра Асет Мениджмънт и ИП Астра Инвестмънт е успешна комбинация от опитни мениджъри с дългогодишен опит на финансовите пазари и млади, квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите познания и качества за професионално изпълнение на предоставяните инвестиционни продукти и услуги.

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: