ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 16

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

„Аврора Капитал” АД

Аврора Кепитъл е създадена в началото на 2006 година от екип от опитни финансисти с глобална финансова практика. Целта на управляващото дружество е управление на активи и създаването на алтернативни финансови стратегии за институционални и индивидуални клиенти.

Инвестиционната ни философия е да осигурим устойчив дългосрочен ръст на активите при разумно управление на риска.

Инвестиционният процес представлява комбинация от алокиране на активи, подбор на ценни книжа, изграждане на портфейл, управление на риска и търговия. Инвестиционната ни философия се основава на определянето и разбирането на най-важните фактори, движещи пазарната цена на дадена инвестиция, и на динамиката на тези фактори.

Този наш фокус се допълва от анализа на това, какво е ценното в една инвестиция - кои са ключовите движещи фактори на цените, и какви са очакванията за тези движещи фактори, които "се ценят" в момента. Едва тогава фокусираме на промените, и на това, дали тези промени биха довели до ревизия в пазарните очаквания, а оттам - и до промяна в цената на финансовите инструменти.

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: