ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 26

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ОББ

Учредена
през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

Основен акционер
Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%

Рейтинг:
FITCH Ratings

    * BBB+ дългосрочен в чуждестранна валута
    * F2 краткосрочен в чуждестранна валута
    * Перспектива "Стабилна"
    * Индивидуален C/D
    * Подкрепа - 2

Standard & Poor's

    * ВBВ дългосрочен в чуждестранна валута
    * А-2 краткосрочен в чужгдестранна валута
    * Перспектива "Стабилна"

 

Кореспондентски отношения
с 740 банки, включително 707 в чужбина и 35 в страната; 21 кореспондентски сметки

             

Клонова мрежа:
134 структурни единици в цялата страна

Банкови услуги:

    * кредити в лева и чуждестранна валута
    * депозити в лева и чуждестранна валута
    * валутни операции
    * бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
    * електронно банкиране
    * кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
    * операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
    * разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
    * инкасови на парични средства
    * банкови гаранции и акредитиви
    * търговия с ценни книжа
    * депозитарни/попечителски услуги
    * парични преводи чрез Western Union

Пазарен дял (към 31 декември 2005 г., изчислен като процент от целия банков сектор в България по статистически данни на БНБ):

    * на второ място по размер на акционерния капитал и активи
    * на второ място в корпоративното кредитиране и кредитирането за граждани
    * лидер на пазара на картови услуги и в областта на левовите разплащания в страната
    * водещи позиции в основните банкови услуги (като процент от банковия пазар в страната):

11% от сделките на паричния пазар
6% от търговията на местния валутен пазар
11% от издадените в страната дебитни карти
27% от издадените кредитни карти
12% от междубанковите транзакции
11% oт депозитите в лева
9 % от депозитите в чуждестранна валута
13% от предоставените потребителски кредити
18% от предоставените ипотечни кредити
9% от предоставените кредити за фирми
15% от броя на банкоматите
17 % от от ПОС терминалите

Членства и други:

    * Асоциация на търговските банки в България
    * Българска фондова борса
    * Централен депозитар
    * Юропей Интернешънъл
    * ВИЗА Интернешънъл
    * Джей Си Би (JCB)
    * С.У.И.Ф.Т.
    * IIF - институт за международни финанси - Световна асоциация на финансовите институции
    * Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
    * Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
    * Агент на Western Union

НОВИНИ

ОББ въведе U-code

Електронно устройство, генериращо пароли за еднократно използване, дава допълнителна сигурност при достъпа до Интернет банкиране на ОББ за активни операции. Само с две натискания на бутона на U-code клиентът получава защитен достъп до ...


ОББ с по-евтини кредити за земеделци

  ОББ пуска кредити за зе­меделски стопани с до 7.5% годишна лихва и мак­симален размер 500 хил. лв., съобщиха от банка­та. Таксата за управле­ние е лимитирана до 0.7% годишно от размера на заема. Кредитите са по съвместна програма с ...


ОББ дава 8% лихва годишно по нов депозит

ОББ предлага нов 4-месечен срочен депозит в левове и евро, става ясно от съобщение на сайта на банката. Годишната лихва е 8% за депозити в левове и 6% в евро. Промоцията е валидна до 31 януари 2009 г. Клиентите имат възможност да подновяват до ...


1  2 NextLast

КОМЕНТАРИ

posted from: анонимен клиент

ОББ Е ЕДНА ОТ МАЛКОТО БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ, КОЯТО Е НАПЪЛНО КОРЕКТНА КЪМ СВОИТЕ КЛИЕНТИ. ЯСЕН ПРИМЕР ЗА ТОВА Е ФАКТЪТ, ЧЕ ТЯ ЗАПАЗИ ЛИХВЕНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ (ЗА РАЗЛИКА ОТ ПОВЕЧЕТО БАНКИ, КОИТО НЕ НАПРАВИХА ДОСТАТЪЧНО УСИЛИЯ ДА УВЕДОМЯТ СВОЯТА КЛИЕНТЕЛА ЗА УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЛИХВИТЕ И ПРОМЯНАТА В ПОГАСИТЕЛНИТЕ ИМ ПЛАНОВЕ. СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИЯТ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ ВНАСЯ ОПРЕДЕЛЕНА ВНОСКА ПО КРЕДИТ, КОЯТО СА МУ КАЗАЛИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЕМА, ЛИХВИТЕ В ПОСЛЕДСТВИЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ И СЪОТВЕТНО МЕСЕЧНАТА ВНОСКА,А КЛИЕНТЪТ ИЗПАДА В ПРОСРОЧИЕ, ЗАЩОТО Е ВНЕСЪЛ ПО-МАЛКА СУМА, ЗА КОЕТО МУ СЕ НАЧИСЛЯВАТ НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ). И ОББ УВЕЛИЧИ ЛИХВЕНИТЕ %-И, НО САМО ЗА НОВИ КРЕДИТОИСКАТЕЛИ, ДОКАТО НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИМ ОСТАНА НЕПРОМЕНЕН ПОГАСИТЕЛНИЯТ ПЛАН.


posted from: Plamena Nikolova

ПРИ ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА (В ОББ) НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НЯМА ТАКСИ!!! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ-ИМА ПУБЛИКУВАНА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА САЙТА НА БАНКАТА :)


posted from: Plamena Nikolova

В момента най-високата лихва по депозити (годишна лихва) се предоставя от ОББ, с продукта "5 месечен депозит в лева", който е с годишна лихва от 9% (потвърдено е и в анализа на финансово-икономическото онлайн издание Investor.bg). Има още два депозита при същата годишна лихва, но те са за 6 месечни депозити. По-дългият срок до падежа е минус, защото отлага момента в който можете да ползвате парите си, без да имате загубите от евентуално предсрочно теглене. Именно поради това продуктът на ОББ се тълкува като най-добрият в момента.


posted from: Гюро Михайлов

Да ! Де се е чуло и видяло да си захранваш личната сметка с пари и да ти вземат такса.Фалит за такива банки !


posted from: банков служител

До К. Димитров - май си доста неграмотен във финансово отношение. Всички банки, без изключение имат такса за внасяне и теглене над определена сума.


1  2  3 NextLast

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: