ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 11

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПИБ

Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993 г.

 

Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007 г.

 

Банката притежава универсална банкова лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

 

Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник

 

 

Съучастия и членство в организации:

 

• Асоциация на банките в България

• Българска фондова борса - София АД

• Централен депозитар АД

• Банксервиз АД

• Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС)

• MasterCard International

• VISA International

• S.W.I.F.T.

• SEPA – индиректен участник от 28.01.2008 г.

• Агент на MoneyGram

• Агент на Експрес-М

• Агент на Easypay

 

 

Дъщерни дружества

 

Първа инвестиционна банка има три дъщерни дружества:

 

First Investment Finance B.V. (Холандия)

Дружеството e създадено със специална инвестиционна цел – осигуряване на допълнително финансиране за Банката под формата на облигации и други финансови инструменти.

 

Дружеството е със седалище в Холандия и спазва местните практики за корпоративно управление. Основният капитал на First Investment Finance B.V. е 90 хил. евро, разделен в 900 обикновени акции, всяка с номинална стойност от 100 евро. Издадени и платени са 180 броя акции. Основният капитал на First Investment Finance B.V. е изцяло притежаван от Първа инвестиционна банка.

 

Дайнърс клуб България АД

Дайнърс клуб България АД е с предмет на дейност – издаване на кредитни карти и обработване на плащания. През май 2005 г. Първа инвестиционна банка става мажоритарен собственик на Дайнърс клуб България АД, като придобива 80% от капитала на дружеството. През 2007 г., след увеличение на капитала ПИБ притежава 85.52% от капитала на Дайнърс клуб България АД.

 

First Investment Bank – Albania Sh.a (Албания)

Дружеството е създадено през април 2006 г. През юни 2007 г. First Investment Bank – Albania Sh.a получи пълен банков лиценз от Централната банка на Албания. От 1 септември 2007 новата банка пое всички активи и пасиви на съществуващия клон на ПИБ в Тирана. Дружеството е с регистриран капитал от 1 млрд. албански леки, 99.998% от който се притежава от Първа инвестиционна банка АД.

 

 

Пазарна позиция

 

• Сред водещите банки в международните разплащания и търговското финансиране

• Сред водещите банки в картовия бизнес

• Шесто място по активи

• Пето място по кредити

• Шесто място по депозити

• Седмо място по печалба

• Седмо място по собствен капитал

 

 

Пазарен дял

 

• 11.37% (изпратени) и 11.58% (получени) от презграничните операции – финансови инструменти за търговско финансиране

• 7.1% от банковите активи в България

• 7.6% от кредитите в страната

   – 5.1% от потребителските кредити

   – 6.6% от ипотечните кредити

   – 8.6% от корпоративните кредити

• 8.4% от депозитите в страната

   – 7.6% от депозитите на граждани

   – 9.2% от депозитите на фирми

• 11.6% от VISA кредитни карти

• 7.2% от MasterCard кредитни карти

• 20.7% от ПОС терминалите

 

Бележка: Пазарните позиции и дялове са определени въз основа на данни от БНБ, БОРИКА и SWIFT.

 

 

Кореспондентски отношения

 

ПИБ поддържа кореспондентски отношения с над 550 банки от целия свят. Тя е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране.

 

 

Клонова мрежа

 

Към 30.09.2008 г. ПИБ има общо 155 клона и офиса: централа, 154 клона и офиса, покриващи територията на страната, един клон в Кипър.

 

 

Награди 2007 г.

 

ПИБ спечели за трети път престижната награда "Банка на клиента" в ежегодния конкурс на в. "Пари".

 

ПИБ бе отличена с втора награда на Третата годишна дарителска конференция, организирана от Български дарителски форум.

 

Награди 2008 г.

 

ПИБ спечели първа награда в категорията „Социална отговорност към служителите” в конкурса на в. Пари „Социално отговорна компания на годината”.

НОВИНИ

ПИБ издава вече и допълнителни кредитни карти

Първа инвестиционна банка дава възможност на своите клиенти с кредитни карти да поискат издаването на допълнителни кредитни карти. Услугата е достъпна за всички клиенти на ПИБ с издадени VISA или MasterCard с чип. Изизскаването към ...


Финансовата криза не попречи на ПИБ да инвестира в децата на България

Над 100 деца, лишени от родителски грижи в Бургас, Карлово, Пловдив, Разград, София и Стара Загора гостуваха на Първа инвестиционна банка на 15 и 16 юни 2009 година. Денят на отворените врати се организира за терта поредна година от ПИБ със ...


ПИБ предоставя финансиране на МСП съвместно с НГФ ЕАД

Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Националния гаранционен фонд ЕАД, дъщерно дружество на ББР АД. Съгласно това споразумение НГФ ЕАД ще предоставя гаранция до 50% от размера на предоставените кредити от ПИБ АД, но не ...


1  2  3  4  5 NextLast

КОМЕНТАРИ

posted from: Емо Доков

Мога да се похваля с новия си депозит от ПИБ - Сериозен, вече и аз съм в отбора на 9-така. Много добро предложение и изгодни условия - 9% годишна лихва за 6-месечен депозит. Първа инвестиционна са единствената банка, която предлага европейско удобство. Аз лично бях изключително приятно изненадан от факта, че имат офиси на всички възлови места, при това всеки е с паркинг. Сега искам да им пробвам онлайн банкирането - чета, че са го подобрили доста.


posted from: Hiki Petrov

евала на ПИБ най-сетне да обърнат внимание на електронното си банкиране , че ми писна с този старият грозен и неудобен вид. вече всичко е наред и изглежда добре и се работи добре Поздрави


posted from: Наталия С.

Имам кредитна карта на първа инвестиционна и фърст лейди на дайнерс клуб пак от там. Мисля че визата ми от пиб е кредитната карта с най-добри условия в България – изискванията за поддържане са точно обяснени и лесно се свиква с тях (внасяш до 5ти всеки месец определена сума и това е всичко, ползваш колкото има и после възстановяваш), а пък с розовата дайнърс пазарувам с отспъки от доста магазини. Така че съм супер доволна.


posted from: Пламен Ангелов

Аз се интересувам главно от локацията на една банка и колко близо е тя до клиента. Също държа да има парко-места пред офис на банката, която посещавам, така че в това отношение съм изключително доволен от ПИБ. Още повече че предлагат най-добрите депозити – имам няколко, които твърдо ме карат да бъда лоялен клиент на банката.


posted from: t. iliev

сори, но моето мнение за банка е ок, това е моята банка, фирмената ми сметка е там и нямам абсолютно никакви проблеми.


1  2 NextLast

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: