ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 20

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ТБ Д

Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина.
Търговска Банка Д АД предоставя всички видове банкови и финансови услуги и се придържа към най-добрите международни практики. Основавайки се на опита и на познанията си за турския пазар, банката е специализирана при консултации и подкрепа на търговските операции по внос и износ между Турция и България.

Търговска Банка Д АД издига в свои приоритети обслужването на клиентите, комфорта и конфиденциалността. Банката предлага широк спектър от продукти на физически лица и на компании, опериращи в различни икономически сектори. Банката се стреми да отговори на изискванията на бързо променящите се условия на финансовия пазар, като предлага бързи и спестяващи разходите решения по надежден и гъвкав начин.

НОВИНИ

Д Банк с финансов център в Кърджали

Търговска банка Д откри нов финансов център в Кърджали. Откриването му съвпада със старта на кампанията по изкупуването на тютюна, която банката ще подкрепя в качеството си на активен бизнес посредник. От банката с изпълнителен ...


Търговска банка Д с нов офис в Пловдив

От днес работи нов офис на Търговска банка Д в Пловдив. Той предлага ця­лата гама от банкови продукти. Част от тях са с промоционални усло­вия до края на годината -лихвени надбавки по стандартни депозити и по депозитите „Д Банк ...


Търговска банка Д открива финансов център за Ямбол

Днес Д банк отваря финансов център за Ямбол, разположен в центъра награда, който ще координира бизнеса й за региона. Финансовият център предлага цялата гама от банкови продукти и инвестиционни услуги на банката за индивидуални, както ...


FirstPrevious 1  2  3

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: