УД Инвест Фонд Мениджмънт АД временно спира приемането на поръчки

Дата: 18.12.2008 г.


УД Инвест Фонд Мениджмънт АД временно спира приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове на управляваните от Дружеството Договорни фондове за периода 24.12.2008 год.-06.01.2009 год. /включително/. Тази дейност се възобновява на 07.01.2009 год., като емисионната стойност и цена на обратното изкупуване ще бъдат обявени на 06.01.2009 година.