По 100 лева доплащане ще получат клиентите на ДПФ "ДСК-Родина"

Дата: 06.01.2009 г.


По 100 лева под формата на еднократно доплащане ще получат пенсионерите от Доброволния пенсионен фонд "ДСК-Родина" по решение на Управителния съвет на компанията, информираха от Банка ДСК.
Решението се отнася за всички пенсионери, които получават срочни пенсии или разсрочени плащания от фонда към 1 декември 2008 г. Те ще получат по 100 лв. допълнително по своите лични сметки във фонда, информират от ДСК.  Компанията ще изпрати уведомителни писма до всеки от тях. Получаването на допълнителната сума ще стане след писмено съгласие от страна на пенсионера да бъде осигурен за сметка на пенсионната компания. Съгласието трябва да бъде получено в "ДСК-Родина" до края на
януари, съобщават от ДСК.
Допълнителното плащане има за цел да компенсира негативните ефекти на световната финансова криза, обявяват от фонда. За 2009г. си поставяме цел да постигнем оходност над средната за пазара, която да надвишава инфлацията в страната, посочва в съобщението до медиите Станислав Димитров - изпълнителен директор на "ДСК-Родина" При инвестиране на средствата на фондовете, отделяме изключително внимание на анализа на риска, казва още той. 45 780 лица имат открити лични сметки в двата доброволни фонда на "ДСК-Родина" към 30 ноември 2008 г.
Пенсионноосигурителната компания "ДСК-Родина" АД е част от банковата група на Банка ДСК. Информация за осигурителните продукти може да бъде получена в офисите на Банка ДСК в цялата страна.