БАКБ дава до 7% лихва по депозит

Дата: 05.03.2009 г.


 Българо-американската кредитна банка (БАКБ) започва активно да предлага депозити при стандартни условия над средните за пазара, съобщиха от трезора. Клиентите на банката могат да спестяват в левове, евро или долари. Периодите на депозитите са стандартните - 1, 3, 6, 12 или 24 месеца. Вложителите могат и сами да определят най-удобния за тях срок, при който да вложат парите си в банката, например 7 месеца.

Лихвите стартират от 4,0% за едномесечен срочен депозит в лева и достигат 7,0% за двугодишен депозит в левове. За суми над 30 000 валутни единици банката предлага преференциални лихвени условия, които могат да бъдат договорени индивидуално.

Лихвата може да се натрупва върху първоначалната сума на депозита или да се превежда по друга сметка в БАКБ.