SG Експрес с промоции в столичен офис

Дата: 03.04.2009 г.


Societe Generale Експресбанк обяви промоция по свои продукти за граждани и фирми в столичния офис "Сливница". В офиса в жк "Света Троица" гражданите могат да ползват 0,5% намаление на стандартния лихвен процент по кредита „Експресо" и 50% намаление върху таксата за обслужване по международната карта MasterCard. Трезорът няма
да взема такси за усвояване на жилищни и ипотечни кредити. Международната карта Visa Electron също ще бъде освободена от такса през първата година.
Сред промоциите за фирмите са: 50% намаление на месечната такса за услугата BankOn Web и на таксата за управление през първата година по кредита „Партньор".