СИБАНК с промоция на Депозит 1+2+3

Дата: 22.04.2009 г.


 

СИБАНК обявява промоционална кампания на срочния депозит 1+2+3, като покачва приложимите годишни лихвени проценти на всички новооткрити депозити до 29 май 2009 г. Спестовният продукт се предлага в левове, евро и долари с възможност за избор на срок от един, два и три месеца. При избор на срок от един месец клиентите на банката с гл. изп. директор Петър Андронов вече ще получават промоционална лихва 6.5% в левове, 5.5% в евро и 3.4% в долари. При тримесечен депозит в левове промоционалната лихва нараства на 9%, за депозити в евро става 6.9%, а в долари - 4.5%.