Д банк пуска карти Mastercard

Дата: 22.04.2009 г.


 

Търговска банка Д ще предлага на своите клиенти международни кредитни и дебитни карти MastеrCard. Картите MC Standard и MC Business дават възможност на притежателите им да разполагат със средства по всяко време, във всякаква валута и навсякъде по света.

В зависимост от ползваната валута и вида на извършената транзакция лихвата варира от 13.75 до 17.25%. С MastеrCard клиентите имат 24-часов достъп до над 900 хил. банкомата. Освен това могат да пазаруват чрез 18 млн. ПОС терминала в търговски обекти, интернет, да наемат кола, да резервират и ползват самолетни билети и хотели в цял свят.

Притежателите на кредитни карети MC Standard и MC Business могат да пазаруват и с безлихвен кредит. За целта обаче те трябва да погасят напълно задълженията си в рамките на 45-дневния гратисен период, който Д банк им предоставя. Желаещите да си изкарат кредитна карта са освободени от такса за издаване на карта. Без такси са и транзакциите, извършвани на ПОС, и месечното извлечение. Картите MastеrCard позволяват на притежателите си да ползват револвиращ кредит или кредит овърдрафт, или да заплащат фирмени разходи в рамките на определени от работодателя транзакционни лимити.