ОББ с по-евтини кредити за земеделци

Дата: 12.05.2009 г.


 

ОББ пуска кредити за зе­меделски стопани с до 7.5% годишна лихва и мак­симален размер 500 хил. лв., съобщиха от банка­та. Таксата за управле­ние е лимитирана до 0.7% годишно от размера на заема. Кредитите са по съвместна програма с Българската банка за раз­витие за предоставяне на оборотни средства на земеделски производи­тели.