БАКБ пуска депозит с до 12% годишна лихва

Дата: 12.05.2009 г.


 

Българо-американската кредитна банка (БАКБ) пу­ска шестмесечен депо­зит със стъпаловидно на­растване на лихвата. За първите два месеца е 6%, в евро - 5.5, а в долари - 4%. През втория двумесечен период лихвите нара­стват с 3% за левове и 2% за евро и долари. През по­следния двумесечен пери­од лихвите достигат 12% за левове, 9% за евро и 8% за спестявания в долари.