Райфайзенбанк ще изплати 58.7 млн. лв. дивиденти

Дата: 12.05.2009 г.


 

Райфайзенбанк (България) ще изплаща дивиденти от печалбата си за миналата година. Това става ясно от съобщение на интернет страницата на Българската фондова борса за решението на едноличния собственик на капитала на банката - австрийският банков холдинг "Райфайзен интернешънъл". Решението е от 6 април тази година. Според него 44.25% от печалбата на българското поделение ще бъдат изплатени като дивиденти. Печалбата на Райфайзенбанк за миналата година възлиза на близо 132.6 млн. лв. От нея 58.6 млн. лв. са за дивиденти, 13.2 млн. лв. ще бъдат заделени за фонд "Резервен", а 60.6 млн. лв. ще отидат към "Общи резерви" с общо предназначение, пише в решението от заседанието.

На този етап "Райфайзен" е единствената банка у нас, която е съобщила за изплащането на дивиденти от печалбата си за миналата година. Централната банка препоръча още през октомври 2008 г. на кредитните институции тук да се откажат от разпределянето на дивиденти. Чрез капитализирането на финансовия резултат се създава допълнителен буфер, който е важен в условия като сегашните - на глобална криза. От банката в понеделник не успяха да коментират за "Дневник" решението на акционерите.

Решения за реинвестиране на печалбата вече взеха акционерите на Уникредит Булбанк, която обикновено разпределя дивидент (292 млн. лв. печалба за 2008 г.), Банка ДСК (268.7 млн. лв.), Банка Пиреос България (58.5 млн. лв. според данните на БНБ), SG Експресбанк (18.3 млн. лв.), МКБ Юнионбанк (14.5 млн. лв.), Българо-американската кредитна банка (54 млн. лв). Съветът на директорите на Пощенска банка също ще предложи на акционерите на предстоящото й общо събрание печалбата от 90 млн. лв. да се задели в капитала на банката. ПИБ също предвижда капитализиране на цялата нетна печалба за 2008 г. (50.9 млн. лв.). Такова решение се предвижда да се вземе и от акционерите на Прокредит банк (14 млн. лв.). Реинвестирайки печалбите си в капитала банките, освен че създават допълнителен буфер в условията на криза, увеличават и възможностите си за кредитиране на фирми и граждани.

Според нормативните разпоредби в Наредба 8 за капиталовата адекватност и по силата на разпоредбите на "Базел II" за надзорния преглед БНБ има възможност да предпише реинвестиране на печалбата или на тази част от нея, която не е, с препоръка за увеличение на капитала.