До 12% лихва получават клиентите на УниКредит Булбанк

Дата: 25.05.2009 г.


 

 

До 12% лихва получават клиентите на УниКредит Булбанк, които открият депозит "Растяща лихва". Депозитът има четири тримесечни лихвени периода, като за левовете лихвата стартира от 7% и достига 12%. Годишна лихва от 7,5% в лева и 5,5% в евро ще получат клиентите, които открият нов депозит "Девет седмици и половина". При него лихвата се получава на 67-мия ден от откриването на депозита. Срокът на промоционалните оферти се удължава до края на юни.