ПИБ пусна V PAY международна дебитна карта

Дата: 03.06.2009 г.


Първа инвестиционна банка вече предлага на своите клиенти дебитна карта V PAY – продукт, разработен изцяло за европейския пазар. Новата карта осигурява на клиентите на ПИБ още по-голяма безопасност и сигурност на плащанията, гарантирани от новия международен стандарт за безопасност на платежните карти – технологията "чип и ПИН”, който се въвежда в цяла Европа.
Дебитните карти от ПИБ с логото V PAY се издават без изискване за минимален неснижаем остатък и с тях клиентът може да извършва трансакции на банкомат или плащания на ПОС терминално устройство в търговски обекти в България и чужбина.
Карти с логото V PAY се приемат в цяла Европа в над 5 млн. търговски обекта и 265 000 банкомата, като обектите и търговците, приемащи този тип карти, непрекъснато се увеличават. Новата карта, която ПИБ издава, гарантира максимална защита, тъй като информацията се съдържа единствено върху чипа, а на магнитната лента на гърба на картата няма информация, която да може да бъде копирана или фалшифицирана. По този начин чрез ползването единствено на най-новата технология "чип и ПИН” се постига двойна защита за картата: чипът защитава данните и изключва възможността от неоторизиран достъп до средствата, а идентификацията чрез ПИН код при теглене на банкноти и заплащане на търговци свежда рискът от измами до минимум.
Дебитна картата V PAY от Първа инвестиционна банка може да бъде издадена в лева, евро, щатски долари, британски лири и швейцарски франкове със срок на валидност от 3 години. По новите карти V PAY клиентите ще получават лихва от 3% за карти, издадени в левове, а за останалите валути – съответния лихвен процент за едномесечен депозит, съгласно Лихвения бюлетин на ПИБ.
    Освен основната карта V PAY, издадена на физическото лице, титуляр на сметка, клиентите на ПИБ могат да получат още една допълнителна карта V PAY, от която могат да се възползват близки или членове на семейството на титуляря.
    Новата карта V PAY от ПИБ предоставя следните предимства на картодържателите: гарантирана сигурност на трансакциите - без данни върху магнитната лента, безплатно издаване и поддържане на картата, без такса при плащане на ПОС терминал, без такса за теглене на пари от банкомати на ПИБ, възможност за избор на валутата на картова сметка, възможност за ползване на V PAY като кредитна карта - ако клиентът получава месечните си доходи по сметка в лева на своята карта V PAY, ПИБ може да отпусне овърдрафт до 5 нетни работни заплати. Това позволява да се ползват суми на кредит от Банката срещу единственото обезпечение - бъдещите доходи на клиента.
Искане за издаване на международна дебитна карта V PAY от ПИБ клиентите могат да попълнят във всеки клон на банката или на уеб сайтът на банката www.fibank.bg.