ПИБ единствена българска банка - партньор за Югоизточните Балкани по програмата ГСМ-102

Дата: 16.06.2009 г.


Програмата ГСМ-102 (GSM-102), която се управлява от американския Департамент по Земеделието и от Корпорацията за Стокови Кредити има за цел облекчаването на износа на селскостопански продукти от САЩ чрез осигуряване на улеснено плащане в полза на американските износители чрез кредит на купувача гарантиран от държавната Корпорацията за Стокови Кредити. Тази програма увеличава търговията, като улеснява вносителите и техните банките да получат кредити от американски банки.

От октомври 2008 г. програмата ГСМ-102 е способствала за осъществяването на търговски сделки на стойност 3,6 милиарда долара. Програмата включва редица стоки от селскостопански суровини до преработени и полуготови продукти, както и хранителни продукти на дребно с висока добавена стойност.

Гаранционният механизъм ГСМ-102, една от големите програми за износ на селскостопанска продукция, води до ръст на търговията посредством намаляване на транзакционните разходи, което е в полза на крайните потребители.

Програмата разполага с 25 милиона долара за региона на Югоизточните Балкани, който включва България, Румъния, Македония, Албания и Молдова.

Единствената българска банка, която е одобрена за региона на Югоизточните Балкани е Първа инвестиционна банка.