ПИБ предоставя финансиране на МСП съвместно с НГФ ЕАД

Дата: 16.06.2009 г.


Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Националния гаранционен фонд ЕАД, дъщерно дружество на ББР АД. Съгласно това споразумение НГФ ЕАД ще предоставя гаранция до 50% от размера на предоставените кредити от ПИБ АД, но не повече от 500 хиляди лева за фирми с бизнес история и 250 хиляди лева за стартиращ бизнес или за оборотни средства.
Това е третото по рода си споразумение, по което ПИБ АД ще предоставя кредити при улеснена за кредитоискателите процедура. Първа инвестиционна банка предоставя финансиране на малки и средни предприятия и при много успешно сътрудничество с Българска агенция за експортно застраховане АД, която осигурява застраховки на финансов риск, както и с Общински гаранционен фонд към Столична община, който също поема риска в определен процент от размера на предоставените кредити на малки фирми.