ПроКредит Банк предлага напълно безплатно услугата Интернет банкиране

Дата: 19.06.2009 г.


ПроКредит Банк предлага напълно безплатно услугата Интернет банкиране
С 1/3 се е увеличил броят на потребителите на системата „ПроБ@нкинг”

Всички клиенти на ПроКредит Банк – физически или юридически лица, могат да се възползват от услугата „ПроБ@нкинг” Интернет банкиране напълно безплатно. Регистрираните потребители не заплащат такси за инсталиране на програмата и ползването й. Клиентите на банката, които извършват транзакции през системата, ползват по-ниски от стандартните такси и комисиони.
ПроКредит Банк отчита нарастване с 1/3 на броя на регистрираните потребители на услугата само за първите три месеца на годината в сравнение със същия период на 2008 г.  В Интернет системата за разплащания на ПроКредит Банк всички клиенти могат да извършват плащания и получават информация за състоянието на сметките си по всяко време в денонощието. За валутните си преводи по Интернет клиентите на банката получават потвърждение безплатно.
На всички клиенти, които извършват он-лайн плащания, системата на ПроКредит в Интернет предоставя възможност за бързо копиране на най-често попълваните документи. Счетоводителите пък могат да се възползват от лесното прехвърляне на данни от различни счетоводни софтуери в „ПроБ@нкинг”. Потребителите на услугата имат различни възможности в системата за напомняне на важни дати – за вноски по кредит или падеж на депозит.
Към края на 2008 г. 56% от всички плащания, извършени в системата на ПроКредит Банк, са били осъществени през „ПроБ@нкинг”.