Пощенска банка застрахова кредитите срещу безработица

Дата: 26.06.2009 г.


Пощенска банка стартира нова услуга, която защитава кредитополучателите й при безработица или здравословни проблеми. Програмата "Защита на плащанията" дава възможност на клиентите на финансовата институция да застраховат вноските по своя потребителски кредит срещу непредвидени обстоятелства. Услугата защитава не само месечните задължения, но и пълния размер на кредита при определени обстоятелства, свързани с настъпване на временна или трайна нетрудоспособност. Банката предлага два застрахователни пакета, насочени към нуждите на различните клиенти.