SG Експресбанк с ново предложение по спестовна сметка „Хоризонти”

Дата: 16.11.2009 г.


  Societe Generale Експресбанк предлага на своите клиенти спестовна сметка „Хоризонти” с лихвен процент 7.5% в лева и 4.5% в евро.  Промоционалният годишен лихвен процент е валиден за спестовни сметки открити от 05.10.2009 г. до 31.12.2009 г. и е гарантиран от датата на откриване на сметката до 31.01.2010 г.

На клиентите се дава възможността да ползват средствата си по всяко време без да загубят лихвата.С цел да осигури максимално удобство, Societe Generale Експресбанк предлага и допълнителни услуги.Клиентът може да определи сума за автоматичен превод, която на фиксирана дата, да се превежда от разплащателна сметка, открита в банката, към спестовната сметка.
Друго улеснение е автоматичен превод над определен остатък. Ако клиентът не е сигурен какви средства ще спестява, може да избере сумата, която да остава по разплащателната сметка, а остатъкът да се превежда по спестовната. Чрез използването на автоматичните преводи, спестителите по сметка “Хоризонти” си осигуряват висока доходност за свободните си средства без да е необходимо посещение на банката.Остава и опцията внасянето на сумите да се осъществява в офисите на Societe Generale Експресбанк.Предложена оферта за влог е без такси за откриване и поддържане.