ПроВлог от ПроКредит Банк

Дата: 30.11.2009 г.


Гъвкавият депозитен продукт ПроВлог на ПроКредит Банк с промоционална лихва за едногодишен период
Банката стартира нова промоционална кампания ,,ПроВлог”

От 23 ноември 2009г. до края на януари 2010г., ПроКредит Банк предлага на своите клиенти промоционална лихва за новооткрити депозити ПроВлог със срок от 12 месеца. ПроВлог е гъвкав депозит, който позволява получаването на висока лихва дори ако суми от спестяванията бъдат изтеглени преди крайния срок. В този случай, клиентът получава лихвата за най–близкия изминал период. Например, ако направите 1-годишен депозит от 5000 лв. с лихва 7%, на 12-тия месец ще получите лихва в размер на 350 лева. Дори да се наложи да изтеглите сумата на 6-тия месец, банката ще ви изплати годишна лихва за 6-месечен депозит ПроВлог в размер на 5%, в случая 125 лева.
По депозит ПроВлог довнасянето е възможно по всяко време. Минималната сума за откриване на депозита е само 100 валутни единици. ПроКредит Банк няма такси за откриване и обслужване на депозитната сметка. ПроВлог е подходящ за клиенти, които искат да спестяват дългосрочно, и да разполагат с парите си по всяко време, без допълнителни утежнения.
Във времето депозит ПроВлог се е доказал като най-удобният за спестяване и следователно най-търсеният от клиентите на институцията спестовен продукт.
Кампанията „ПроВлог” е поредната инициатива, с която ПроКредит Банк се концентрира върху отговорното банкиране чрез изграждане на спестовна култура сред своите клиенти.

ПроКредит Банк (България) е част от международна група от 22 целево-ориентирани финансови институции, чиято дейност е насочена към развиващите се страни и икономиките в преход в три региона на света: Източна Европа, Латинска Америка и Африка. ПроКредит Банк (България) е основана през октомври 2001 г. и предлага банкови продукти и услуги на малки и средни предприятия, големи компании и физически лица. За разлика от останалите банки, ПроКредит Банк не развива приоритетно потребителски кредити. Вместо това, ние се концентрираме върху отговорното банкиране чрез изграждане на спестовна култура сред нашите клиенти.