За нас

Полезен за потребителите


Финансовият гайд AllFinance.bg е създаден с цел да ориентира потребителите в Интернет към най-добрите български финансови, застрахователни и осигурителни комании. AllFinance.bg се стреми да сте пълноценно информирани относно новостите около компаниите. Финансовият гайд е разделен на категории като всяка категория включва рейтинг модул и е с възможност за публикуване на коментари от вас.

- Защо да посещавам AllFinance.bg ?

Защото с помоща на финансовият гайд ще можете да се ориентирате, кои услуги на кои компании са оценявани положително от останалите потребители.


Полезен за компаниите


След като в последните години потребители станаха по-активни в Мрежата, тяхното проследяване и управление стана по-трудно тъй като е непосилна задача да се знае какво, къде, кога и как е упоменато името на компанията или някой от нейните продукти, а всеки знае, че хората са по-щедри с критиките, отколкото с похвалите. AllFinance.bg се стреми да е полезен за българските финансови, застрахователни и осигурителни компании като им предлага възможност за проследяване на информация за тяхната работа и техните продукти оценявани от потребителите.

- Защо е важно една компания да знае какво е общественото мение за нея?

Защото всяка една компания се утвърждава от клиентите си, като те са фактора от който зависят компаниите от финансовият, застрахователният и осигурителният сектор, чийто просперитет се основава на база клиенти.


Нашата стратегия


Стратегията на компанията включва предлагането на уникално нови продукти и услуги, както за интернет потребителите, така и за компаниите, с което се стремим да се наложим като един независим медиен партьор на българските компании и огромната маса от интернет потребители.