Инвестициите в земеделието са приоритет за Испания

Дата: 19.01.2010 г.


Подобряване на функционирането на веригата на хранителните доставки беше сред основната тема за разговори на министрите на земеделието на ЕС. Те дискутираха проблемите в сектора под председателството на испанския министър на околната среда, земеделието и морските въпроси Елена Еспиноса. Предложението за разискване на хранителните вериги дойде именно от испанското председателство и то включва подобряване на контрола на ценообразуването и осигуряване на адекватни доставки.

Испанският министър подчерта на кратка пресконференция след заседанието, че в много държави има контролни органи, които наблюдават цените на пазара и призова информацията от тези органи да бъде споделяна между отделните членове в общността. В своето изказване Еспиноса заяви още, че трябва да разглеждаме сектора на земеделието като даващ работни места, приходи и храни, но също и като помощник за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.

Според нея в сектора има слабо подобрение, но то далеч не е достатъчно. По тази причина за испанското председателство е приоритет да запази инвестициите и диверсификацията на селското стопанство в ЕС.